Bir Hayat Acemisinin Notları

Hayat Bilgisi

Ki­ta­bı­ma Hayat Bil­gi­si gibi id­di­alı bir isim koy­mak, el­bet­te benim nar­sist ol­du­ğu­mu gös­ter­me­meli. Gelgelelim şimdi ya­pa­ca­ğım açık­la­manın nar­sist ol­ma­dı­ğı­mı kanıtladığını da söyleyemeyeceğim. Yaşı sa­nı­rım kır­kın üze­rin­de olan­lar anım­sa­ya­cak­lar­dır, il­ko­kul­da Hayat Bil­gi­si adın­da bir der­si­miz vardı. Bu kadar güzel bir adı olan ders ma­ale­sef o kadar da güzel de­ğil­di.

Hayat Bilgisi

Foruma abone olun.

Forumumuzda yazarımız ve kitapları hakkında bilgi edinin, ilginç bilgiler paylaşın ve diğer üyelerle tartışın.

Eserler

İlişkilerin Günlük Hayatı
İlişkilerin Günlük Hayatı
Hayat ve Diğer Hastalıklar
Hayat ve Diğer Hastalıklar
Bir Terapistin Arka Bahçesi
Bir Terapistin Arka Bahçesi
Hayat Bilgisi
Hayat Bilgisi
Scroll to Top