ALPER HASANOĞLU

1967 yılında dünyaya gelen Alper Hasanoğlu, tıp eğitiminin ardından nörobiyolojiyi ve özellikle de duyguların nörobiyolojisini merkeze aldığı bir fizyoloji ihtisası yaptı. Her iki eğitimini de Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde gerçekleştiren Hasanoğlu, bu eğitimlerin ardından İsviçre Basel’de psikiyatri ihtisası yaptı.

13 yıl yaşadığı ve çalıştığı Basel’de kognitif davranışlı terapi, şematerapi ve sistemik terapi konularında uzmanlaştı. 2010 yılında Türkiye’ye döndükten sonra psikiyatri ver psikoterapi pratiğini kendi özel ofisinde sürdürdü ve halen daha psikiyatri uzmanı Dr. Cengiz Arca ve psikolog, psikoterapist Doç. Dr. Zeliha Babayiğit ile paylaştığı İstanbul Bebek’teki ofislerinde çalışmaya devam etmektedir.

Bu süre zarfında üç yıl boyunca lisans düzeyinde devam ettiği felsefe eğitimini yarıda bırakıp Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin öğrencisi olarak felsefe doktorası yapmaya başladı. Şu an F.W. Nietzsche’nin antropolojisi hakkında yazdığı tezini tamamlamaya çalışıyor. 

Amacı felsefe ve psikoterapinin bir arada düşünüldüğü, etik ve değer felsefesini temel alan gelecek odaklı bir terapi ekolü geliştirebilmek. Hayat Bilgisi kitabı, kendini bir hayat acemisi olarak tanımlayan Hasanoğlu’nun yayımlanmış sekizinci kitabı. Pinhan Yayınları’ndan çıkan diğer kitapları şunlar: Bir Terapistin Arka Bahçesi, Aşkın Halleri, İlişkilerin Günlük Hayatı, Hayat ve Diğer Hastalıklar, Klinik Felsefe (Özlem Sinal ile birlikte).

Scroll to Top